16 Ara

Bir Yastıkta Enneagram Kişilik Raporunuzla Kocayın

Evlilik öncesi uyguladığı Enneagram testiyle  çiftlere ‘Nişanlım Raporu’ veren R&M Danışmanlık, çiftlerin takındığı maskeleri düşürerek birbirini daha iyi tanımalarını sağlıyor. Böylece duygusal ilişkiler üzerine kurulan evlilik öncesi dönemde çiftler, evlendikten sonraki ilişkileri hakkında öngörülerde bulunabiliyorlar.

Eğitim danışmalığı ve kişisel gelişim ile batılı ülkelerden çok sonra tanışmamıza rağmen günümüzde bu alanlarda dikkate değer çalışmalar oldukça fazlalaşmıştır. Özellikle aile eğitimi ve kişisel gelişim konusunda yayınlanan kitaplara, seminerlere, ‘evlilik okulu’, ‘ana-baba okulu’ gibi kurs ya da programlara gösterilen yoğun ilgi bu alanda büyük bir potansiyelin olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak kişisel gelişim, bireysel, aile, yönetici ve eğitim danışmalığı konusunda Batı’dan Türkiye’ye getirilen teknik ya da programların hepsinden verimli sonuç alındığını söylemek oldukça güçtür. Çünkü bu tip uygulamalar geliştirildikleri ülkenin insanına hitap etmektedir. Ne yazık ki bir çok teknik ve program, Türk insanının kültürüne göre adapte edilmeden kullanılmaktadır. Bu alanda Türkiye’deki orjinal çalışmalara rastlamak birkaç istisna dışında oldukça sınırlıdır. R&M Danışmalık şirketinin oluşturduğu “Aile Programı”, aileye yani bir bakış açısı kazandırmak için oluşturulmuştur. Enneagram kişilik testi timeline dayanan çiftlere özel testleri ve ardından gerçekleştirdikleri analiz seanslarıyla çiftlerin birbirlerine ve aile kavramına bakış açılarına yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Enneagram Kişilik Analizi Temelli Aile Programı Nedir?

Aile danışmanlığı program; ‘enneagram test ve raporlama’, ‘Aile danışmanlığı’ ve ‘eğitimler’ den oluşmaktadır. R&M Danışmanlık, aile programıyla evlilik öncesinden başlayarak aile nin kurulması, aileye çocuğun katılması ve çocukların meslek seçiminden kariyer planlamasına kadar geniş bir yelpazede çiftlere hizmet veriyor. Bu programın en dikkat çekici yönü Türkiye’de ilk uygulamasına başlayan “Nişanlım Danışmanlığı” hizmetidir.

Nişanlım Danışmanlığı Hizmeti Nedir?

Evlilik yolunda olan çiftlerin evlilik öncesinde kişilik analizlerinin yapılmasıyla başlamaktadır. Enneagram işilik test ve raporlaması yapılan çiftlerin enneagram kişilik tiplerinin belirlenmesiyle birbirine olan uyumları, birlikteliklerinde yaşayacakları iletişim kolaylıkları ve zorlukları “Nişanlım Raporu” ile çiftlere yazılı olarak sunulmaktadır. Bu raporun amacı, bireylerin önce kendisini sonra da beraber yaşamaya karar verdiği eşini tanımasını sağlamaktır. Ardından bu raporların değerlendirildiği çift seansları düzenleyerek çiftlerin birbirleriyle olan iletişim dillerinin değerlendirilmesi yapılır.

R&M Danışmanlık kurucu ve yöneticisi olan Dr. Abdulrezzak Çil konuyu şu şekilde özetlemektedir: “Kendisinin farkında olan, güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilen bireylerin karşısındakini tanıması ve anlaması da daha kolay oluyor. Bu projenin de asıl amacı budur. Yani kişinin aileye, çocuğa, çocuk gelişimine, evliliğe bakan çerçevesini çizmek için insanın kendinden başlaması gerekmektedir. ”

Enneagram Kişilik Analizi Tüm Maskeleri Düşürüyor…

Çil, insanların özellikle evlilik yolunda oldukları süreçte içinde bulundukları sosyal çevrenin etkisiyle görünmek istedikleri gibi olmaya çalıştığını ifade etmektedir. Gerçek kimliklerini gizleyerek birer maske kullanarak ilişkilerini yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bu maskeler çiftler tarafından özellikle nişanlılık döneminde çok yoğun olarak kullanılıyor ve evliliğin ilk dönemlerinde yani halk arasında ‘cicim ayları’ denen ilk aylarda  maskelerin kullanımına devam ediliyor.

Evliliğin ardından sosyal şartlarda meydana gelen değişmeler ardında sisteme yeni bireylerin dahil olması, özellikle çocuğun aile kavramına girmesiyle birlikte kişilerin kullandığı maskeler birer birer düşmeye başlıyor. Kullanılan maskeler kişinin özünü perdelediği için her şey yolundaymış gibi görünebiliyordu. Ancak maskelerin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla çiftler yavaş yavaş birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Zaman içerisinde iletişim oranı asgari düzeye iniyor ve çiftler arasındaki ilişki biz kavramından çıkıyor.  Enneagram temelli kişilik testi ve ardından yapılan danışmanlık programıyla insanın kendinin farkında olmasını ve ardından eş adayını/eşini tanımasını sağlamaya çalışıyoruz. Kendinin daha çok farkında olan eşler birlikteliklerinde maske kullanma ihtiyacı duymuyor. İlişki daha gerçekçi kuruluyor ve yürütülüyor.

Aile Programıyla Evlilik Sisteminin Bakımını Enneagram ile Yapıyoruz…

Evliliği bir sistem olarak tanımlayan Çil, bu sistemi ayrı ayrı çalışan dişlilerin birlikte çalışmasına benzetiyor. Aile ve evlilik öncesi programlar ile amaçlarının ayrı çalışan dişlileri bir sistem içerisinde birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak olduklarını ifade ediyor. Bu sitemin temellerinin Türk kültüründe nişanlılık döneminde atıldığına vurgu yaparak nişanlım raporu ve danışmanlığı konusuna ayrıca önem verdiklerini ifade ediyor. Sağlıklı yürütülen nişanlılık dönemi, eşlerin birbirini daha iyi tanımalarına ve daha sağlam bir aile ortamının kurulmasına zemin hazırlayacaktır.

Nişanlılık Döneminde Eşler Birbirini Tanıyamaz mı?

Eşler evlilikle birlikte birbirlerini gerçekten tanımaya başlamaktadır. Peki eşlerin nişanlılık döneminde bunu yapamamalarının sebebi nedir? Dr. Abdulrezzak Çil, evlilik öncesi dönemdeki duygusal temelli ilişkilerin eşlerin birbirini tanımasına engel olabileceğini söylüyor. Evlilik ile birlikte bazı temel ve fiziksel gerçekler ile yüzleşiyorlar. Para yönetimi, mekan yönetimi, mekan tasarımı gibi konular çok fazla gündeme gelmiyor. Daha çok sevgi odaklı ilişkiler yaşanıyor. Sonrasında düşüncelerin, beklentilerin, yapılanların farklılaşması hatta yapış şeklindeki değişiklikler bile evlilik sırasında uyumsuzluklara sebep olabiliyor. Her birey kendi düşündüğü, inandığı, yaptığı şekliyle yürütülmesini bekleyebiliyor.

Çiftlerin Evlilikten Beklentileri Neden Farklı Olur?

Çiftlerin evlilikten beklentileri nişanlılık döneminde iyi tespit edilmesi sonrasında kurulacak aile hayatı için hayati öneme sahiptir. Çünkü eşlerin beklentileri karşılıklı olarak iyi algılanamadığı zaman tatminsizlik ortaya çıkabiliyor. Bu durum da zamanla evliliği yıpratıyor. Örneğin, evliliği düzenli bir hayata geçiş olarak konumlandıran bekar bir erkeğin nişanlısına verdiği mesajlar bu yönde olacaktır. Eşlerin çalışması durumunda, toplumsal olarak evin işerini kadına yükleyen bir zihniyeti de taşıyorsa evlilik sonrasında düzeni yakalayamayınca tatminsizlikler ortaya çıkabilmektedir.

Dr.Abdulrezzak Çil çiftlerin evlilikten beklentilerinin farklı olmasının oldukça doğal olduğunu ifade ediyor. Bireyler kendi ailesi içerisinde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak, daha düzenli bir hayat kurmak, anne ya da baba olmak gibi birbirinden farklı birçok beklentiyle bir aile hayatı kurmaya karar verebiliyorlar. Çiftlerin farklı kişiliklere sahip olmasının yanında evlilikten beklentilerinin de farklı olmasından kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Bu durumda çiftlerin beklentilerini anlamlı hale getirmek, beklenti düzeylerini tespit etmek, beklenti düzeylerine göre ilişkiyi netleştirmek önemlidir.

Enneagram Temelli Çift Raporlarının Önemi Nedir?

Online olarak gerçekleştirdiğimiz enneagram kişilik analizi testi sonrasında ortaya çıkan raporu paylaşıyoruz. Ardından çiftler isterse bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Aslında burada temel olarak raporun ardından bir danışmalık programıyla tamamlamayı amaçlıyoruz. Konuyu daha genel kullanımla aile koçluğu diye tanımlayabiliriz. Nişanlılık raporu ve sonrasındaki danışmanlık süreci çiftlerin talebi doğrultusunda aylık, üç aylık, yıllık dönemlere yayılabiliyor.

Topoğrafik Evlilik Haritası Nasıl Çıkarılır?

R&M Danışmanlık’tan danışmanlık hizmeti ya da ‘Nişanlım Raporu’ almak isteyen çiftlerin aileleri tarafından beraberliklerinin onaylanmış olması gerekiyor. Yani evliliği düşünüyoruz diyen her çifte bu rapor verilmiyor. Aile Programı ile çiftlere topografik bir yol haritası çizdiklerini anlatan Çil, muhtemel engellerin ve risklerin bu harita üzerinde belirlendiğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları işaretlediklerini söylüyor. Çil, bunu yaparken de hem kültürel kaynaklarımızdan hem inanç değerlerimizden hem de modern psikolojinin argümanlarından yararlandıklarını söylüyor. Hem subjektif değerlerimizi hem de objektif bilimsel araştırmaları bu işin içine katmayı farklılıkları olduğunu vurguluyor.

Dr. Abdulrezzak Çil Bey’e toplumun danışmanlık kurumuna bakışını sorduk.

Danışmanlık Almak Problem Olduğunda mı Olmalı?

Çil, özellikle aile söz konusu olduğunda, danışmana başvurmanın bir probleme işaret ettiği şeklinde toplumumuzda yorumlandığını ifade ediyor ve problem ortaya çıkmadan bir danışmana giderek evliliği koruma altına almanın daha yerinde olacağına vurgu yapıyor. Aile toplumun en önemli kurumu olmasına ragmen en fazla ihmal edilen kurumdur. Projelerimizi bazı belediyelerle görüşüyoruz. Bu test ve raporlama hizmeti nikah tarihi için başvuran çiftlere belediyenin bir hediyesi olarak verilebilir.

Enneagram Temelli Danışmanlık Çalışmasıyla Hata Yapması Engellenen Bireylerin Evlilikleri Yeterince Samimi Olabilir mi?

Bu şekilde düşünme konusunda haklı olabilirsiniz. Ancak biz nişanlım danışmanlığıyla sorunlardan tamamen arındırılmış bir evlilik modeli çizmiyoruz. Danışan çiftleri, yaşayabilecekleri problemler konusunda önceden uyarıyoruz. Geçmiş yıllarda özellikle mahalle kültürünün hakim olduğu zamanlarda toplumumuzda gizli danışman aileler olduğunu görülürdü. Evlilikleri mutlu, insanlar tarafından takdir edilen ve beğenilen aile modelleri vardı. İnsanlar bu tür ailelerle birlikte olarak onları gözlemleyerek davranışları modelleyebiliyorlardı. Günümüzde bu tür ailelere temas oldukça azaldı. Bir şekilde bu ihtiyacı karşılamak için bu boşluğun yerini doldurmak zorundasınız. Bu ihtiyacı karşılamadığınız zaman bu boşluk çiftlerin birbirinden ayrılmasına kadar gidebiliyor. Aile rehberliği ya da aile danışmanlığı ile bu ihtiyacı doldurmak gerekiyor.  

Evlilikte Koruyucu Hekimlik Nedir?

Siteme bir danışman devreye girdiğinde toplumumuzda hemen bir problem var düşüncesi hakim oluyor. Biz R&M Danışmanlık olarak konuya şu şekilde yaklaıyoruz. Problem olmadan koruyucu hekimlik yapmak istiyoruz. O yüzden evlilik kurumu kurulmadan gerek enneagram test ve raporlarımız ile gerekse danışmanlık seanslarıyle var olmak istiyoruz. Hastalık gelmeden oluşabilecek süreçleri, oluşabilecek problemleri tanımlamak, davranış değişikliğine dönüştürmek istiyoruz. Öğrenmenin ancak davranış değişikliği ile olacağına inanıyoruz. Rapor ile tanılama yaptığınızda bazı şeylerin sadece farkındalık düzeyinde kalacağını biliyoruz. Tamam ben nişanlımın böyle olduğunun farkındayım diyerek başlanan evlilikler aman oraya müdahale etmeyeyim diyerek ömür boyu dokunulmayan, değinilmeyen kör alanlar olarak kalıyor. Her hangi bir stres anında bu dokunulmamış bölgelere temas edilince çatışmalar başlıyor.

Örnek Bir Analiz: ‘Nişanlım Raporu Birbirimize Bakışımızı Değiştirdi’

Konunun uzmanından dinlediğimiz raporu bir de bu danışmanlık hizmetini alan çiftlerden dinlemek istedik. Ömer Kurt ve nişanlısı Eda Süzen rapor alan çiftlerden birisi. Ömer Bey, 29 yaşında ve serbest meslek sahibi, Eda Hanım ise 25 yaşında ve endüstri mühendisi. Evlilik öncesinde birbirlerini daha iyi tanımak, ileride yaşamaları olası sorunlara bugünden çözümler üretmek amacıyla “Nişanlım Raporu” ve “Nişanlım Danışmanlığı” aldılar. Onlarla bu konu ahkkında konuştuk.

Nişanlılık Döneminde Danışmanlık Hizmeti Almaya Nasıl Karar Verdiniz? Böyle Bir Rapor Alma Fikri Nasıl Oluştu?

Ahmet Yalçın: Birçok çift gibi biz de birbirimizi tanıdığımızı düşünüyorduk. Raporu alma teklifi nişanlımdan geldi. Konuya ilk başta çok sıcak baktığımı söyleyemem. Bu tarz bir danışmanlık hizmetini almanın zayıflık, kendi kendine yetememe, eksiklik olacağını düşünüyordum. Nişanlımın testler ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili verdiği bilgiler ve yoğun talebi doğrultusunda danışmanlık hizmetini almaya karar verdim.

Ece Çağın: Birbirimizin kişisel özelliklerini, birbirimizi algılama şeklimizi ve genel olarak olaylar karşında verebileceğimiz tepkileri biliyorduk. Fakat birbirimize sözlü olarak ifade edemediğimiz birçok şeyin düşüncelerimizde kaldığını düşünüyordum. Böyle bir danışmanlık almak, bu düşüncelerimizin tamamının somut bir hale gelmesine yardımcı olacak diye düşünüyordum. Uzman bir kişiden mizaç farklılıklarımızdan dolayı yaşayabileceğimiz sorunları önceden duymak, bundan sonra ortak devam ettireceğimiz aile hayatımızda karşılaşabileceğimiz sorunlara olan tepkimizi de olumlu yönde etkileyecek diye düşünüyordum.

Rapor Sonrasında Evliliğe Ve Birbirimize Bakışımızda Değişiklik Oldu mu?

Ahmet Yalçın: Rapor sonrasında evliliğe olan bakışımız genel anlamda değişmedi. Fakat birbirimize bakışımızı değiştirdi ve birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Aldığımız danışmanlık birbirimiz tanıma sürecimizi olgunlaştırdı. Tanıma sürecinde birbirimizle ilgili algılarımız, tanımını yapmakta zorlandığımız kişisel özelliklerimiz rapor sonrasında bilimsel adını ve tanımını bulmuş oldu. Bana negatif sinerji veren nişanlımın bazı özelliklerinin karakterinden kaynaklandığını öğrenmek ve bu özelliğini çok kolay terk edemeyeceğini bilmek ilk anda biraz rahatsız edici geldi. Ama raporda verilen hayatı ve olayları algılamamamız, baskın ve zayıf düşünce tarzlarımız, güçlü ve zayıf yönlerimiz ve bütün bunların ışığında daha olumlu bir birey ve daha uyumlu bir çift olma adına öngörülen kişisel gelişim tavsiyeleri, negatif yönlerimizi nötralize etme, zayıf yönlerimizi geliştirme ve birbirimize daha anlayışlı ve daha kredili yaklaşmamızı sağladı.

Enneagram Kişilik Testi Randevu Al

AŞAĞIDAKİ YAZILAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Enneagram ile İlişki Analizi Kitabım

Aile Danışmanlığı Sorunlardan Önce Alınmalı

Gençleri Anlamak

Karnelerdeki Eski Tat

Ana-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik Gelişimi Üzerine Etkisi-1

Ana-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik Gelişimi Üzerine Etkisi-2

Ana-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik Gelişimi Üzerine Etkisi-3

Bu Karne Kimin?

Herkes Yazın Boş Durma Diyor! "Ama Kimse Ne Yapmam Gerektiğini Söylemiyor"