01 Tem

Kariyer Kararsızlığı Giderme Programı

Meslek seçimi, bireyin hayata dair planlamalarında önemle üzerinde durulması gereken konuların başında gelir. Eğer birey kariyer seçimini yaşam tercihlerine uygun yapmazsa sonraki dönemlerde yaşayacakları yaşam kariyerini de doğrudan etkileyecektir. Kariyer seçim sürecinin karmaşıklığı, bireyin kişisel özellikleri ile tercih edeceği mesleğin özelliklerini uzlaştırmasından gelmektedir.
 
İnsanlar yaşamlarıyla ilgili her gün birçok kararlar verirler. Kariyer ile ilgili verilecek karar ve izlenecek yol da insanların bir şekilde vermek zorunda olduğu önemli kararlardan birisidir.
 
Bazı insanlar bu tür kararları herhangi bir zorlukla karşılaşmadan oldukça kolay verebilirken, birçokları ise bir karar vermeden önce ya da karar verme esnasında güçlüklerle karşılaşırlar ve bazen profesyonel yardıma ihtiyaç duyarlar.
 
Karşılaşılan zorluklar, eğer uygun şekilde çözümlenmezse, bireyin karar vermesini ya da kendisi için en uygun seçimi yapmasını engelleyebilir. Bu nedenle bireylerin mesleki kararsızlığının belirlenmesi, yardıma ihtiyaç duyan genç yetişkinlere bu yardımın sağlanmasında en önemli adımlar arasında yer almaktadır.
 
Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanmış olan Kariyer Kararsızlığını Giderme Programı’nı üç farklı şekilde uygulamak mümkündür.
 
1.Bireysel Kariyer Kararsızlığı Giderme, Kariyer Koçluğu Programı
 
Sekiz oturum şeklinde devam eden programda bireysel danışmanlık kuramlarından kariyer kuramlarından yararlanarak, kuramdan uygulamaya mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı yaklaşımları kullanılmaktadır.
 
Bu alanda dünyada yaklaşık 100 yıllık bir birikimin varlığından söz edilir. Ülkemizde bu alandaki çalışmalar ikinci dünya savaşı sonrasında okullarda, 1990’lı yıllarda okul rehberlik uygulamaları kapsamında yapılmaktadır. Üniversiteler bünyesinde bu çalışmalara çok rastlanmamakla birlikte son yıllarda kariyer merkezlerinin gösterdiği değişik boyutlardaki çalışmalar ile karşımıza çıkmaktadır.
Bireysel koçluk uygulaması olarak bu alanda ihtiyacın oluşması ile Kariyer Kararsızlığını Giderme amacı ile bir Kariyer Koçluğu programı oluşturdum. Ve doktora çalışmamı da bu alanda yaptım.
 
Bu programda sektör ve pozisyon bazlı kariyer kararsızlığı giderme çalışması yapılmaktadır. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak kişiye özel çözümler üretilmekte ve bu çözümlere ulaşması için kişiye yol arkadaşlığı yapılmaktadır. Başlangıçta haftada bir yapılan bu görüşmeler sekiz hafta boyunca düzenli olarak devam etmektedir. Sekiz haftalık periyod tamamlandıktan sonra çalışmalar danışanın isteği dâhilinde aylık takiplerle istediği sektör ve pozisyonda iş arama süreci tamamlanana kadar devam etmektedir.
 
Bu çalışma kapsamında bireyin kendini tanıması, güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerinin farkına varması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra üniversite yıllarını verimli bir biçimde geçirmesi için iyi bir plan çerçevesinde zaman yönetimi uygulaması yapılmaktadır. Akademik başarısının yanı sıra, sosyal çevre ve kişisel gelişim süreçleri de takip edilmektedir.
 
Bu çalışma da bireyin psikolojik iyi oluş haline yapılan yatırımla birlikte, kariyer hedefleri anlamında kendilerini gerçekleştirme sürecinde yanında bir danışman olarak konumlanıyoruz. Danışan ve danışman ilişkisinin kısa, orta ve uzun vadede sürmesi ile koçluk alan kişiler daha yakından tanınmış olacaktır. Bu çalışmaların bir danışmanlık merkezi bünyesinde yapılıyor olması daha anlamlıdır.
 
2.Kariyer Kararsızlığı Giderme Grup Çalışması Programı
 
Bu çalışma en az 4 fazla 9 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir grup çalışmasıdır. Bu grup çalışmasında, karşılaşılan problemlere farklı açılardan bakılarak değişik çözümlerin üretilmesi hedeflenir. Ayrıca bireysel programda belirtilen tüm kazanımlar hedeflenmektedir.
 
Grup çalışması haftada bir seans şeklinde yapılır. Bu oturumlarda grup çalışmasının en önemli esası olan grup mahremiyetinin korunması önem kazanmaktadır. Karşılıklı paylaşım esas alındığı için grup üyeleri arasında kurulacak olan güven duygusu öne çıkmaktadır. Katılımcılar kendi kazanımlarını önemsediği kadar grup dinamiğine de önem vermeli ve grubun bir parçası olduğunu unutmamalıdır.
 
Grup çalışmasında verilen ödev ve araştırma çalışmaları küçük gruplar halinde yapılacaktır. Bu çalışmalarda kişiyi grup içindeki çalışmalarda gözlemleyerek iş dünyasına hazırlama fırsatı da oluşacaktır. İş dünyasının grup çalışmalarına, ekip uyumuna ne kadar önem verdiği her birey tarafından bilinmektedir. Bu sürecin sonunda grup bireyleri yeni bir sosyal çevreye sahip olacağı gibi iş dünyasında iş bulma olanaklarında da çeşitlilik elde edecektir.
 
3.Kariyer Kararsızlığı Giderme Psiko-Eğitim Programı
 
Psiko eğitim programı, en az 25 en fazla 40 kişilik bir katılımla oluşan gruba uygulanan ve sekiz hafta süren bir eğitim programıdır. Psiko eğitim programında eğitimci daha aktif olmakla birlikte grubun da katılımı önemsenmektedir.
 
Bu eğitim programında sınıf ortamı içerisinde bir eğitim sinerjisi oluşmalıdır. Karşılıklı yoğun katılımın olması hedeflenmeli ve gönüllülük esaslı olmalıdır. Eğitim programı içerisinde alt araştırma grupları oluşturulacak ve yapılan her çalışmanın bireylere kadar ulaşması sağlanacaktır. Sektörler veya pozisyonlar esas alınarak gruplandırılan bireyler birlikte alan araştırması yapma, iş imkânlarını tespit etme gibi çalışmalar yapacaktır. Bu çerçevede üniversite öğrencilerinin sektörler ve pozisyonlar hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olması sağlanarak üniversite yıllarını daha verimli bir şekilde geçirme fırsatı oluşturulacaktır.
 
Sonuç:
 
Kariyer Kararsızlığı Giderme çalışmaları, birey, grup ve daha büyük gruplar düşünülerek yapılabilir. Kariyer koçluğu almak isteyen öğrenciler hangi programa katılmak isterlerse istesinler kariyer hedeflerini belirleme ve ona ulaşma anlamında önemeli bir adım atmış olurlar. Bu alanda yapacakları çalışmalar ile üniversite yıllarını daha verimli hale getirebilecekler ve sonrasında daha emin adımlar ile yol alacaklardır. Bu tavsiyelerin nasıl hayata geçirileceği ile alakalı olarak yukarıdaki üç programında kendi içinde avantajları mevcuttur. Bu programlar bireyin kazanımlarını artıracağı gibi kişisel gelişimine katkı da sağlayacaktır.
 
Dr. Abdulrezzak ÇİL
R&M Danışmanlık Kurucu ve Yöneticisi
Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı
Yönetim Danışmanı ve Yönetici Koçu