Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu; bireyin kendisini ve güçlü yanlarını tanımasına yardımcı olmayı ve geliştirmesi gereken özellikleri üzerine çalışmayı hedefler. Sadece birey olarak değil ailevi ve kurumsal olarak da süreci ele alarak üçlü bir yapıda ilerleme kaydeder.

Yönetici koçluğu yapılırken sorunların yalnızca kaynağına değil, çözümlerine de odaklanır. En kısa zamanda sorunu nasıl çözebileceğiniz ve hayat standartlarınızı nasıl değiştirebileceğiniz üzerine çalışılır. Sürekli bir iletişim içerisinde, bireysel gelişiminiz desteklenir. İhtiyaç duyulduğunda bireyin etrafında bulunan kişilerin de sürece katıldıkları bir yol izlenir. Nihai amaç, yöneticinin her alanda kanallarını açmak, seçeneklerinin farkına varmasını ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasına olanak vererek iş ve bireysel yaşamında doyuma ulaşmasını sağlamaktır.

 

Tavsiye edilen 10-12 seanslık bir çalışmadır. Seanslar şartlara göre haftalık veya 15 günde bir yapılır. Öncelikle bireyin kendisini tanıması ve yaşadıklarını gözden geçirmesi üzerine çalışılır. Deneyimleri sonucu elde ettiği tecrübeler yeniden okunur. Bu yeni okuma ve yorumlamaya göre hayatı yeniden planlanır ve işleri yeniden organize edilir. Süreç bireyin ihtiyacına ve isteğine bağlı olarak revize edilir. Bireysel gelişimin desteklenmesi ve hayat kalitesinin yükseltilmesi odak noktasıdır
 • Kendini tanımak ve geliştirmek isteyenler
 • İş hayatında sorun yaşayanlar
 • İş hayatında yükselmek, gelişmek isteyenler
 • Önce kendisi ile sonra etrafıyla barışmak isteyenler
 • Hayatlarında değişim isteyenler
 • Kendisini yol ayrımında hisseden ve karar vermekte zorlananlar
 • Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler
 • Hedef koymakta ve hedeflerine ulaşmakta zorluk çekenler
 • Uyum sorunları yaşayanlar
 • Kendi farkındalıklarını yaşamak isteyenler
 • İlişkilerini sağlamlaştırmak isteyenler
 • Çocuklarını bilinçli şekilde yetiştirmek isteyenler
 • Kalıcı motivasyon sağlamak isteyenler
 • İş stresi ile başa çıkmak isteyenler