Bilimsel Makalelerim

ÇİL, A., KAHRAMAN, S., METAN, H., SUNGUR, G., ŞENER, Ö. & DENİZ, M. E. 

"Drama Temelli Hazırlanan Atılganlık Eğitim Programının Ergenlerde Akran Zorbalığı Mağdurları Üzerindeki Etkisi", The International Counseling and Education Conference 2014 "ICEC 2014", İstanbul, (2014)

 

ÇİL, A., KAHRAMAN, S., METAN, H., SUNGUR, G., ŞENER, Ö. & DENİZ, M. E. 

 

"Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımını Azaltma Psiko-Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi", The International Counseling and Education Conference 2014 "ICEC 2014", İstanbul. 

 

ÇİL, A., KAHRAMAN, S., METAN, H., SUNGUR, G., ŞENER, Ö. & DENİZ, M. E. 

 

"10.Sınıf Öğrencilerinde (Ergenlerde) Duygusal Zekâ Eğitim Programının Ergenlerin Öfke Kontrol Becerisine Etkisi ", The International Counseling and Education Conference 2014 "ICEC 2014", İstanbul.

 

Ö, H, Ç. A, Ailenin Sosyoekonomik Durumu ile Öğrencinin Üniversitede Fakülte ve Bölüm Seçimi İlişkisinin Ampirik Analizi, Civilacademy (Sosyal Bilimler Dergisi), 11 (2) 2014, 19-41,