Enneagram ve Liderlik

Liderlik, sadece doğuştan avantajlı ve ayrıcalıklı bir zümrenin sahip olabileceği bir yetkinlik değildir. “Lider olunmaz, doğulur.” anlayışı sadece belli kişilik özelliklerini taşıyan kişilerin lider olabileceklerini vurgular. Bu anlayış liderlik kavramını kısıtlar ve liderliğin çok boyutlu olduğunu gözden kaçırır.

Enneagram Merkezli Liderlik, herkesin kendi kişiliğine uygun olan bir liderlik tarzının olabileceğini savunur. Her insanda ideal bir liderin sahip olabileceği özelliklerden bazıları bulunmaktadır.

 

İnsan farklı farklıdır. Tek bir insan modeline dayalı kurgulanan liderlik, yönetim, takım kurma, iletişim anlayışı eksiktir ve eksik kalmaya mahkumdur. Her liderin/yöneticinin yönetim tarzı ve olaylara yaklaşımı, kullanacağı stratejiler farklıdır. Herkesin takım çalışmasında üstleneceği roller farklı farklıdır. Herkesin ayrı bir iletişim tarzı ve dili vardır.

 

Enneagram Modeli, tüm bu farklılıkların aslında birer zenginlik olduğunu vurgular. Her yönetim tarzının ideal olarak uygulanabileceği bir alan veya fonksiyonu tanımlar. Kendi kişilik yapılarına uygun rolleri ve fonksiyonları üstlenen yöneticiler, bu görevlerini daha doğal olarak, rahatlıkla ve başarıyla yürütebilir. Enneagram merkezli liderlik anlayışı durumsallık yaklaşımını benimser ve liderin her durumda şartlara bağlı olarak benimsenmesi gereken en uygun liderlik tarzı farklıdır der.

 

Uyguladığım “Yönetici Koçluğu” çalışmalarında Enneagram modelini aktif olarak kullanıyor. 9 farklı kişilik tipinin sahip olduğu güçlü yönleriyle liderlerimizin liderlik modellerini kurguluyor sahip oldukları muhtemel zayıflıkları birlikte keşfediyor ve onları geliştirmek için birlikte yol alıyoruz.

 

9 Farklı Enneagram Tipinin Liderlik Özellikleri

 

Güçlü Yanları: Rol model, iyi bir organizatör, tutarlı davranışlar, sorumluluk sahibi ve detaylara dikkat eden bir lider Zayıf Yönleri: Ani tepki verebilen, aşırı eleştirel, operasyonel ayrıntılara aşırı derecede dahil olan, inatçı ve esnek olamayan bir lider Mini Bir Tavsiye: Yapmaktan hoşlandığınız bir işi bile başkalarına devretmeyi ve onları sürekli onları kontrol etmemeyi öğrenin
Güçlü Yanları: Motivasyonu yüksek, mükemmel ilişkiler geliştiren, destekleyici Zayıf Yönleri: Aşırı ilişki odaklı, hayır demede ve sınır koymada güçlük çeken, herkese ve her şeye ilgili Mini Bir Tavsiye: Liderliğin ilişki yönleri eşit bir şekilde odaklanın, dinlenmek ve rahatlamak için kendinize zaman ayırın
Güçlü Yanları: Net hedefleri olan lider, yüksek odaklanma, girişimci ruh, enerjik ve her zaman “yapabilirim” diyen Zayıf Yönleri: Çok rekabetçi, stres altında hızlı davranma, uzun konuşmalara sabırsızlık ve işkolik Mini Bir Tavsiye: Kim olduğunuz ve etrafınıza kattığınız değerle ilgili kendinizi işinize dair kavramlarla daha az tanımlayın
Güçlü Yanları: Değerlerine dayalı vizyon sahibi, yaratıcı, ilham verici, merhametli Zayıf Yönleri: Çok yoğun olduğunda huysuz, duygularını aşırı vurgulama, aşırı hassas davranan ve içine kapanan Mini Bir Tavsiye: Kendi duygularınız ve başkalarının duygularına odaklanmak yerine yapmanız gerekenlere odaklanın
Güçlü Yanları: Araştırmak ve planlamak, yüksek mantıksal kavrayış ve analiz, uzmanlık yoluyla liderlik etme Zayıf Yönleri: Uzak ve mesafeli duran, aşırı bağımsız davranma, başkalarını zihinsel konularla meşgul etme Mini Bir Tavsiye: Duygusal durumunuzu daha fazla dinlemeye çalışın ve içgüdülerinize daha fazla güvenin
Güçlü Yanları: İşbirliğine açık, yaratıcı problem çözme yeteneği, yüksek risk değerlendirme, azimli, tam bir sadakat örneği Zayıf Yönleri: Çok dikkatli ve temkinli davranma, risk alamama, fazla uyumlu veya fazla meydan okuyan Mini Bir Tavsiye: Bir liderlik olarak yaklaşırken daha az "ama" daha fazla "neden olmasın" kullanın
Güçlü Yanları: Yenilikçi, yüksek enerjili, yeni fikirler üreten, coşkulu ve meraklı bir lider Zayıf Yönleri: Dürtüsel davranma, odaklanmada zorlanma, zor konulardan kaçınma, tam takip konusunda eksiklik Mini Bir Tavsiye: Daha az konuşun, daha çok dinleyin, bazen hareketsiz kalın, fikir üretmek kadar uygulamaya odaklanın
Güçlü Yanları: Stratejik vizyon sahibi, dürüstlük, cesur ve eylem odaklı liderlik Zayıf Yönleri: Kontrolcü ve talepkar olma, düşük tempoda iş yapma, aşırı derecede geniş olma Mini Bir Tavsiye: Affetmeyi ve unutmayı öğrenin, birden fazla geçerli bakış açısı olduğunu hatırlayın ve insanları sohbete davet edin
Güçlü Yanları: Diplomat, fikir birliğine odaklı, sabırlı, başkalarına saygılı liderlik Zayıf Yönleri: İddiasız olma, çatışmadan kaçınma, aşırı uzlaşmacı, kararsız ve düşük enerjili olmak Mini Bir Tavsiye: Kendinize inanın, bakış açınızı başkalarıyla paylaşın