Enneagram ve İK

Bireysel çalışan düzeyinde, İK fonksiyonunun rolü geleneksel olarak işleri, işe alımı ve seçimi tanımlama ve analiz etme etrafında planlanmıştır. Personel seçimi sonrasında insan kaynaklarının bireyleri eğitmeyi ve geliştirmeyi, performanslarını değerlendirmeyi ve onları tazmin etmeyi içerir.

Enneagram ile bu geleneksel ve temel İnsan Kaynakları süreçlerine farklı bir bakış açısı katacak çalışmalar yürütüyoruz.

 

Kişilik tipi ve kişilik özellikleri bilinerek personel alımı yapılırsa hangi tip grubundaki kişiliğin hangi grup kişilikle etkin bir şekilde çalışacağı bilinir ve çalışma ekibi bu şekilde oluşturulur. Böylece ekip içindeki çatışmaları en aza indirerek en etkin şekilde çalışma sağlanabilir. İş görenin motivasyonunu nasıl attırılabileceği bilinebildiği için personelin işe olan istekliliği ve bağlılığını arttırılabilir. Eğer iş başvurusu yaparken kendi kişiliğimizin hangi tip için de olduğumuzu bilirsek hangi işi daha isteyerek yapabileceğimizi biliriz ve ona göre başvurursak hem iş görüşmesinde kendimizi tanıdığımız için işi en iyi şekilde yapabileceğimi göstererek işe alınma şansı arttırılabilir.

 

Enneagram kişilik modeli bir kişilik tipinin belirli iş/görev türlerinden daha fazla zevk almaya yatkın olduğunu ifade eder. Örneğin, tip bir olan mükemmeliyetçi kişilik ayrıntılara dikkat etmesini gerektiren işlerden hoşlanır. Ayrıntılara dikkat etmenin önemli olduğu bir iş için personel alımı yaparken, tip bir olan kişiye hitap edecek şekilde gerçekçi bir ön izleme hazırlayabiliyoruz. Böylece, Enneagram’ı kullanarak iş başvurusunda bulunanlar arasında arzu edilen kişinin oldukça kolay bir şekilde seçilmesi sağlanabiliyor. Böyle bir iş için bir birey seçerken, kişilik özelliklerini ortaya çıkaran oldukça gelişmiş test ve raporlama sistemimizi kullanıyoruz. Böylece kişilik tiplerini oldukça net bir şekilde tanımlayabiliyoruz.
Enneagram bize bireyin eğilimlerini ve eksikliklerini kolaylıkla belirme fırsatı sunuyor. Bu şekilde eğitim programlarının içeriğini belirlerken güçlü yanlarını geliştirmeye yönelik veya zayıf yanlarını güçlendirmeye yönelik tercihlerde kolaylıkla bulunabiliyoruz. Enneagram ile bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına fırsat sunuyoruz. Böylece kendi kişisel kalıplarından kolaylıkla sıyrılmaları için onlara rehberlik ediyoruz.
Enneagram, performans değerlendirme uygulamaları yapılırken gerçekçi bir performans belirleme yapabilmek için bize önemli bir kılavuz sunuyor. Bireylerin sahip olacağı Enneagram kişilik tipleri hakkındaki bilgi kişisel farkındalıklarını artırabilir ve diğer insanlara karşı daha önyargısız yaklaşmalarına yardımcı olabilir. Enneagram merkezli olarak kurgulanmış kendi özel araçlarımızı kullanarak 360 derece performans değerlendirme uygulamaları gerçekleştiriyoruz.
Enneagram modeli profesyonellerin gerçekten neye değer verdiğine dair bize ip uçları vermektedir. Böylece ödül ve ücretlendirme sistemi kişiye özel kurgulanabilir. Örneğin, tip üç olan başarı odaklı birisini iyi yaptığı bir iş için özel olarak tebrik etmek yeterli olmayabilir. O her şeyden önce bütün topluluk tarafından bunun bilinmesi ve takdir edilmesini isteyecektir. Enneagram kişilik tipolojisi insanları yönetme alanındaki potansiyellerin maksimum kullanılmasına imkan sağlamaktadır.